Menu

Tilskud til at gå i HB - kontingent

Idræt for alle børn
SÅDAN SØGER DU

 

”Idræt for ALLE børn” er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Procter & Gamble og føtex. Projektet har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år med at overkomme de financielle udfordringer, der er i forbindelse med at dyrke foreningsidræt.

  

Hvem kan søge støtte?

 Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at der bliver sat penge af til kontingenter er berettiget til at søge om støtte. 


Støttekonceptet


Støtten fordeles til trængende børn og familier efter et gensidigt tillidsforhold, hvor den enkelte familie kontakter idrætsforeninger under DIF og herigennem modtager støtten til betaling af deres kontingent, sportsudstyr eller udflugter.

 

Hvad kan du få støtte til?

Støtten kan gives til hel eller delvis betaling af foreningskontingent.

 

Hvordan søger du støtte?

 Ansøgningen skal dog foregå gennem en idrætsforening, som er medlem af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Som privatperson, skal du derfor tage kontakt til din lokale idrætsforening, hvis du ønsker støtte.

Hvis du ønsker at søge støtte gennem "Idræt for ALLE børn", skal du kontakte den forening, som du ønsker at blive medlem af - enten en træner eller en leder. Hvis foreningen er medlem af DIF, har den mulighed for at søge støtte på dine vegne. Du skal derfor i dialog med foreningen og gøre det klart for dem, hvilken støtte du har brug for.

Herefter overtager foreningen ansøgningen, som foregår gennem ansøgningsblanketen på denne side. Danmarks Idrætsforbund vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til idrætsforeningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt modtager foreningen støtten direkte fra DIF, og du skal herefter ikke bekymre dig om de økonomiske forhold.

 Idræt for ALLE børn på Facebook.

 

Læs en beskrivelse af projektet herunder:

”Idræt for ALLE børn” er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Procter & Gamble og føtex. Projektet har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år med at overkomme de financielle udfordringer, der er i forbindelse med at dyrke foreningsidræt.

 

Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selvom forældrene ikke har råd. Tusindvis af børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idrætsforeningerne og være aktive sammen med kammeraterne. Ligesom nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at kunne blive i idrætten.

Ca. 65.000 danske børn befinder sig i dag under fattigdomsgrænsen. Disse børn i familier med økonomiske udfordringer har ofte problemer med at deltage i foreningsidrætten fordi betalingen af kontingent indebærer en uoverkommelig financiel byrde for familien. Den manglende deltagelse kan medvirke til social isolation og skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.
Problemet er vidt udbredt, og der er stort behov for den støtte ”Idræt for ALLE børn” ønsker at give.

Støttekonceptet ´
Støtten fordeles til trængende børn og familier efter et gensidigt tillidsforhold, hvor den enkelte familie kontakter idrætsforeninger under DIF og herigennem modtager støtten til betaling af deres kontingent, sportsudstyr eller udflugter.

 

 

              

 

 

;