Menu

Pædofilipolitik

 

HB´s politik mod pædofili:

 

HB ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili.

 

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

 

Dernæst benytter HB sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) § 36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.

 

Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt personer er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrængelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

 

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en vis tryghed i klubben. Det må til gengæld ikke skabe en falsk trykhedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofilforhold.

 

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende personer én gang årligt give skriftlig samtykkeerklæring, før HB må søge oplysninger på de pågældende i registret.

 

HB´s formelle oplysning om politik mod pædofili:

 

HB forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og personer med direkte tilknytning til børn og unge under 15 år i henhold til bekendtgørelse om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36.

 

Samtykkerklæring samt konsekvenser af anmeldelser om og domme for pædofili:

 

Såfremt undersøgte personer ifølge registret er anmeldt for eller dømt for forhold i relation til Straffelovens paragraf 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232 forbeholder HB sig ret til at opsige eller afvise et ansættelsforhold, samt ekskludere et medlem af bestyrelsen.

 

Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at afgive dette samtykke, forbeholder HB sig ret til opsige eller afvise et ansættelsforhold, samt ekskludere et medlem af bestyrelsen.

 

HB indhenter oplysningerne årligt (marts) samt ved alle nyansættelser uanset tidspunkt på året.

 

 

Formelle retningslinier og procedurer:

 

A: Følgende grupper kontrolleres:

 

- Bestyrelsesmedlemmer

- Ledere af undomsafdelingen

- Trænere for børn under 15 år

- Holdledere for børn under 15 år.

 

B: Interval for kontrol:

 

  • Ved nyansættelser

  • Marts måned hvert år

 

C: Oplysningerne søges og indehaves af:

 

  • HB´s formand

 

Ovennævnte person er underlagt tavshedspligt, oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder.

 

 

 

 

 

;
Luk